Güvenlik Kamerası KVKK Aydınlatma Metni 2022-08-24T08:06:54+00:00

 

 

 

 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDAYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun” 10. Maddesinde ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile MC BAŞARAN OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Neden Kamera Kaydı Alıyoruz?

Otel binamız içerisindeki giriş kapıları, lobi, havuz alanı, restoran ve bar alanı, 600 Blok girişi, “Club Restaurant&Bar”, spa girişi ve bahçesi, tenis kortu bölgesi, çamaşırhane, villa giriş kapısı, dış genel alanın tamamı, toplantı salonu, depo mal kabul bölgesi, kat asansör girişleri, mutfak alanı, otopark ve ofislerimizde güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “otel içerisindeki güvenliğin sağlanması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bunun dışında hiçbir kişi ya da kuruma yahut yurtdışına aktarılmayacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Otelimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda Bitez Mah. 2517 Sok Sok No:2 ve No:4 Bodrum Muğla adresine, elektronik ortamda  info@ramadaresortbodrum.com  adresine gönderebilirsiniz.